CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

CÔNG TRÌNH: KHU PHỐ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TỔ HỢP VÀ CÔNG VIÊN KHOÁNG NÓNG

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông dự ứng lực PHC D350A

Khối lượng: Cọc bê tông dự ứng lực PHC D350A = 24.000md

Địa điểm: Tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

z2222125228610_6a618cb9fe56fffba2188b3c14ee74cez2222433372064_11817dd6493d3e7b137f439530d8e7a3z2222433494311_b68b59f58c4292e0eb41b8b539cb65f2z2226618332388_1142afd65b95cadbd4313d5309b4abf7z2231045346435_9f7edcedb3a16946387d24dccd6b24bdz2234205590006_86bb78954ac5d66611aea68b7811b74f

Đơn vị thành viên