CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY BRICO LANDMARK

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông dự ứng lực PHC D300A

Khối lượng: Cọc bê tông dự ứng lực PHC D300A = 14.500md

Địa điểm: Tại khu công nghiệp Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

z2148067237582_90fc3c04fc8ac5589bf7d22f0d7a7524z2148855806449_e7f04278b1d261493a0e859ebf0830a2z2150122785683_479367d3067c6853be4e5dc049937834z2152288907465_aa7aea9790038e5e9610028874e47728z2152288930371_e505f3fe1448ef0e6c715ad764811691

Đơn vị thành viên