CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM ĐỐI NGOẠI QUỐC TẾ PHOENIX COMPLEX

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông dự ứng lực PHC D500A

Khối lượng: Cọc bê tông dự ứng lực PHC D500A = 5.000md

Địa điểm: Phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

z2198847100825_fca901760a5950825e1e5f832b168b7dz2198847104390_1074afce3c029ee3fd287fdb234a1b21z2198847118223_4c734f89e9db909085c878f519c0d76dz2198847118224_7e07aeb2e9d93ceb68d4e34d25463858z2198847126779_58b30272852f220e50848446d39cfc21z2198847157081_086d24dfea2431d49790f632e5252e4d

Đơn vị thành viên