CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Công ty Dệt May Hà Nội

Cung cấp và thi công ép cọc 300x300 và 350x350.

Ép Pmax 170 Tấn

Địa chỉ: Cụm CN Từ Liêm, Hà Nội

1527500002642

1527500002643

1527500002644

Đơn vị thành viên