CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI Ô QUY HOẠCH B1/THCS

Dự án: Trường trung học cơ sở tại ô quy hoạch B1/THCS
Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT PHC D400A, D600A
Địa điểm: Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội
z4329886619301_ed7577306063d61e2a8ead3666fab9ec
z4329882680227_73c967c860b3476c890c83ef220ab69bz4329882682707_232c6952b6af6f32ed62625bd13e25a0z4329882685686_fa0af0fd9c1631f4f5a3e6a86daf3738z4329882689122_4b8198386d3bb465d1e83e2e0a260aedz4329882691640_931c45b26cbd10856513b2a39eac642dz4329882670670_caf5b495fa7514cd68f6d629997a8927z4329882670670_caf5b495fa7514cd68f6d629997a8927z4329882671502_83042302fe0d76ecd3a926d5dd916311z4329882671502_83042302fe0d76ecd3a926d5dd916311z4329882674548_fa42a86a62a470f2ca106b29d89664c9
Đơn vị thành viên