CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN: BW6 ĐỒNG NAI

Công trình: BW6 Đồng Nai
Công việc: Thi công ép cọc BTCT DƯL đường kính D500
Khối lượng: 6.000md
Địa điểm: Phú Hội – Nhơn Trạch – Đồng Nai
123
Đơn vị thành viên