CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Dự án CP Đồng Nai

Cung cấp và thi công ép cọc PHC D600A, PHC D300A.
Khối lượng dự án: 10.000md

IMG-0323IMG-0324

IMG_5028

IMG_5022

Đơn vị thành viên