CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN: ĐÀU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN ĐỒNG THÁP

Công trình: Đầu tư xây dựng trụ sở cục hải quan Đồng Tháp
Công việc: Thi công ép cọc PHC D400
Khối lượng: PHC D400 = 6.000md
Địa điểm: TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
178201107_3073902966267804_913272567888308226_n217391517_3073902949601139_3656839712571889704_n
Đơn vị thành viên