CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở DG6

Công trình: Khu nhà ở DG6
Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D350A
Khối lượng: PHC D350 = 8.000md
Địa điểm: Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
12345
Đơn vị thành viên