CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở TẠI KHU TRUNG TÂM ĐA CHỨC NĂNG QUỲNH LÂM, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HỎA BÌNH

Công trình: Khu nhà ở tại khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Công việc: Cung cấp cọc và thi công ép cọc PHC D350A và D400A
Khối lượng: Cọc bê tông dự ứng lực PHC D350A = 16.000md; PHC D400A = 10.000md
Địa điểm: Phường Dân Chủ, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
z2451887249134_f08c44b966a4da1cb2b08d1b4ebaff9ez2451887293751_4a573843b1460afaddab2fe485466611z2451887309239_8b85a3d9122cdeeac9a834f8c78c1126z2451887328422_18e521c29d69bd4e281bd30017844dee
Đơn vị thành viên