CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Dự án Mapletree

Công việc: Thi công ép cọc D300 và D350

Địa điểm: KCN Visip, Từ Sơn, Bắc Ninh

663b35abb16a5034097b

43d0fa6661a780f9d9b6

40e4c24e598fb8d1e19e

Đơn vị thành viên