CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN: NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN

Công trình: Nhà ở xã hội dành cho công nhân
Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc ly tâm D400A, D600A
Khối lượng: 12.000md
Địa điểm: TT Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
123456
Đơn vị thành viên