CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Dự án nhiệt điện Long Phú

Thi công ép cọc búa đóng.

Khối lượng: 70.000md.

24294280_1986241661700612_487925993561037172_n

24312764_1986241665033945_2962441343574287069_n

Đơn vị thành viên