CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Dự án Nhiệt điện Sông Hậu

Thi công ép cọc Thí nghiệm và đại trà.

Địa điểm: Nhiệt Điện Sông Hậu.

Máy thi công: 1 Robot 860, 2 Robot 680.

IMG-0325IMG-0326

Đơn vị thành viên