CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Dự án Paloma Vsip Hải Phòng

Thi công ép cọc PHC D350A.
Máy thi công: 460T và 680T.
Khối lượng: 11.000md

IMG_5035IMG_5036

IMG_5037

IMG_5038

Đơn vị thành viên