CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

DỰ ÁN POWERLOGIC

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D350A

Khối lượng: Cọc PHC D350A = 2600md

Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

z2092367744906_96aad2f355226f8785d489906cfb25bbz2092369962814_924656d911cb2f24909aa47596ea271ez2092370960453_a908885a8bfa7a3f754a7d71507c85f9z2093542841582_9937b72474d60df668bdb858f15859c1z2093544328367_27807bc5911f04af2bd001b387b11c95z2093544533718_35dae8b91527c5fea0a9c0b5597a60b5

Đơn vị thành viên