CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Dự án Sản Nhi Kiên Giang

Công việc: Thi công ép cọc thí nghiệm và đại trà.

Loại cọc: Cọc vuông 300x300 và 400x400

Khối lượng: 32.000 md

Giá trị hợp đồng: 3.5 tỷ đồng

Đơn vị thành viên