CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Khách sạn Chou Hải Phòng

Công việc: Cung cấp và thi công cọc 300x300 (mm)

Địa điểm: Thành phố Hải Phòng

2ccf07faa73746691f269ba7b6ee1f23fe7da732b916f42458e9b9b7e0f8c4ffc10c66c1879fded0ebff14a8b365523b0b74

Đơn vị thành viên