CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Khu đô thị mới Sài Đồng

Công việc: Thi công ép cọc D600, 400x400 (mm)

Địa điểm: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Khối lượng: 10.000 md

unnamed (2)

a3895ac4a72746791f36

Đơn vị thành viên