CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (ECORIVERS)

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc BTCT 350x350 (mm)
Địa điểm: p. Ngọc Châu, TP Hải Dương
Khối lượng: 26.264md

2e842287e8ff0fa156ee96e913dbd9a33efd67b2307e4852822a65743c3bee5ac4970fefe8b1b1fe888dc4db22dbda8583cad53e257e67329c6cc523

Đơn vị thành viên