CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Khu đô thị Việt Hưng - Long Biên

Dự án gồm tổng cộng 1 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó có 600 biệt thự, nhà vườn, nhà giãn dân thành phố cổ quận Hoàn Kiếm, giải quyết chỗ ở cho 3,5 vạn người. Đây còn là khu tập trung cơ quan đầu não của quận Long Biên.

Cấp và ép cọc 250x250mm, khối lượng 40.000md

Cấp và ép cọc 200x200mm, khối lượng 28.000md

Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

Đơn vị thành viên