CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

KHU NHÀ Ở GÒ SAO

Công việc: Thi công ép cọc PHC D500A và D600A

Khối lượng: Cọc PHC D500A = 3000md; cọc PHC D600A = 12000md

Địa điểm: Số 9A, đường Thạnh Xuân 13, Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh1z2048182813985_f8be2ac5754824309e8d8bfeb3d226f2z2048182996606_76d791b65076dab77cfb4774e5bba9bbz2048183307828_0e095e6404ea0a6dea5e1f190162475cz2048185924717_17d12940b75b07453339ca5e00f00cc2z2048439238953_1be36e1cb48bc5eea32c3a92161506e5

Đơn vị thành viên