CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

IMG_3458 Picture 431 12715501_1569281340063315_5304580955095051983_n

Trải qua hơn 15 năm xây dựng, với đội ngũ quản lý năng động và đội ngũ công nhân viên lành nghề, công ty đã đạt được những thành công liên tục và sự phát triển vững bền.

Công ty CPXD Thăng Long có tổng số 250 CBCNV, trong đó:

Cao học: 5 người

Kỹ sư, cử nhân: 30 người

Chuyên viên 5/12 – 10/12: 25 người

Công nhân bậc 4/7 – 7/7: 50 người

Công nhân bậc 3/7: 90 người

Lao động phổ thông: 50 người

Đối với chúng tôi, năng lực quản trị chính là nhân tố có tính quyết định sự thành công cuả doanh nghiệp. Bên cạnh năng lực truyền đạt, điều hành, hoạch định kế hoạch và quản lý, nhà quản trị vừa phải là cánh tay phải của lãnh đạo doanh nghiệp, vừa là người bạn thân thiết thấu hiểu nhân viên của mình.

Capture

Đơn vị thành viên