CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

NHÀ KHAI THÁC BƯU CỤC

Công trình: Nhà khai thác bưu cục
Công việc: Cung cấp cọc và thi công ép cọc PHC D500A
Khối lượng: Cọc bê tông dự ứng lực PHC D500A = 12.700md
Địa điểm: xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội
z2473032604214_ee4f8cc147fdc27e7a49247cd6858c9ez2473032605250_a8a7a66245d13759a714de062ff9ddc8z2473032608239_c3ae0e24b48c43a42fb1ed8dbe763f0az2473038568913_74f39f9beea798dab53527fe797aae9bz2424725196286_61923377453e0c65012527ee5ce78e1b
Đơn vị thành viên