CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

NHÀ KỸ THUẬT BINH ĐOÀN PHÁO BINH

Công việc: Thi công ép cọc D400, D600

Địa điểm: 376 đường Bưởi, Hà Nội

6e92b3605165b13be874456bd97b4a7eaa20f36f84479d510e54ee0ab745b7551da1ffa41ffa46b5c791bc5a5e5fbe01e74ef17701659260723e2b71

Đơn vị thành viên