CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Nhà máy Chemilen 2 Việt Nam

Cấp và ép cọc 300x300mm, khối lượng 34.000md

Tải trọng 150 Tấn

Địa điểm: KCN Đại An, Hải Dương

Đơn vị thành viên