CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Nhà máy cọc ly tâm Thanh Sơn - Hà Nam

Ngày 09/07/2015, Công ty thành viên Thanh Sơn Hà Nam được thành lập dưới sự quản lý của Công ty CPXD Thăng Long với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng nhằm phục vụ việc sản xuất sản phẩm cọc ly tâm PC và PHC có cường độ bền bê tông đạt cao 60 MPa đến 80 MPa đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình thi công hiện nay.

Với kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy thành viên với công nghệ sản xuất tiên tiến, công ty CPXD Thăng Long đặt niềm tin to lớn vào sự phát triển vượt bậc trong những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển chung trong ngành xây dựng của đất nước.

Một vài hình ảnh xây dựng và hoàn thiện nhà máy:

   IMG_2223    IMG_2226

 

IMG_2227

 

   IMG_2187

Dàn dây chuyền máy móc hiện đại đang được triển khai lắp đặt và chạy thử

6ec6f2c71d15fc4ba504

3b7bc29c4a8aabd4f29b

506138d4d00831566819

07b566728eae6ff036bf

Còn nữa...

Đơn vị thành viên