CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Nhà máy may Minh Anh Đô Lương

Công việc: cung cấp và ép cọc PHC D300A Đô Lương- Nghệ An 
Khối lượng: 5.000 md

IMG_5025

IMG_5027

IMG_5026

Đơn vị thành viên