CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Nhà máy Tsujitomi Việt Nam

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D300A
Địa điểm: KCN Đồng Văn III, Hà Nam

42bc9e43880e6f50361fc3cff83aee7709295066ce27badfac924bcc1283d133a1f1b7bc50e209ad

Đơn vị thành viên