CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Nhà máy xử lý nước thải tập trung

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông DUL D300A, D400A

Địa điểm: KCN Sông Trà, Thái Bình

Khối lượng: 4.300md

z1522151339828_842f93a3cc0362f0d078b7ab1bc3d3dez1525258173247_5ba87d64d40effc41841ccccf6c0946az1526455911047_53f5083e43bcf2e2d0d954aa3e307d5cz1529038041096_b4296566a867b7beeaf5f5c8842d2ddcz1530200763584_9f91c0767538ad95381b6c05bdf18d28

Đơn vị thành viên