CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

NHÀ Ở XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

Công việc: Cung cấp và ép cọc BTCT 300x300

Địa điểm: xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Khối lượng: 9.000md

d160a6530695e6cbbf84e179b448148ef4d0ad9fe1911da6bd605d3e0471e1672022191af944a00bf8186024591cb942e00d

Đơn vị thành viên