CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Samsung Vietnam Electric plant 004

Cung cấp và thi công ép cọc 300x300.

Khối lượng 64.000md

Tải trọng: 150 Tấn

Địa điểm: Khu CN Yên Bình 1 - Thái Nguyên

Đơn vị thành viên