CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

SẢN XUẤT THỬ CỌC TẠI NHÀ MÁY CỌC THANH SƠN HÀ NAM

Nhằm mục tiêu đưa nhà máy vào sản xuất đại trà các loại cọc trong tháng 9 tới. Ngày 13/08/2018, Công ty TNHH Thanh Sơn Hà Nam đã tiến hành chạy thử hệ thống máy móc và cho ra sản phẩm cọc đầu tiên. Dưới đây là một số hình ảnh về nhà máy:

763a0bb06635876bde2439086552_909963282545537_8497412415099502592_n241654873902d85c81137e9a07811276f228ab673d1e48ffb60d56530f1c6c63500145f6a5a8fce7

Đơn vị thành viên