CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Tầm nhìn và sứ mệnh

 

 

IMG_0060-768x576

 

1. TẦM NHÌN

Công ty CPXD Thăng Long phấn đấu trở thành nhà thầu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thi công nền móng công trình.

2 SỨ MỆNH

Chú trọng phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện về kinh tế kỹ thuật cho lĩnh vực xây dựng nền móng công trình

 

Đơn vị thành viên