CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Tổ hợp 3 nhà máy Dongyang, Michang, YMPPlus

Công việc: Cung cấp và thi công cọc D350A, D400A
Địa điểm: KCN Deep C-2A, Khu kinh tế Đình Vũ, Q.An Hải, Hải Phòng
Khối lượng: 60.000md

1a67ba2f1bd9f887a1c87bda5b31bac5599b00d4206bacd525e8c7b69ef9332d9a067bf298acc1e3338b5168b09c53c20a8d817ba07d04a3e7fdbeb276423e51dfa53cfb65b4937551b5668984d7dd98f8424b50ceaa2df474bb

Đơn vị thành viên