CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc bê tông cốt thép 350x350(mm)

Địa điểm: Số 4 đường Kim Ngọc, p. Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0bf876fbe00706595f16b2094668d09436ca6f85e332c24054bcb2e2ebadf86ef1cc559ab2c4eb8bf60249c7d12d37736e3cz1588659765158_7f7c8693bfc408227f4b2f2a9a1d3868

Đơn vị thành viên