CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Trụ sở tập đoàn Viettel

Công trình trụ sở tập đoàn viễn thông Quân đội

Địa điểm: Hà Nội

Thi công ép cọc D600, pmax 500 Tấn

Khối lượng công trình: 1 vạn md

IMG_5642IMG_5643

Đơn vị thành viên