CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Vincity Ocean Park

Công việc: Thi công cọc thí nghiệm, thí nghiệm cọc, thi công cọc đại trà PHC D350
Địa điểm: KĐT Vincity Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Khối lượng: 120.000md

1278f605a60d43531a1c6027ea6e0ff2edacb4e39e9872962dcfc99190de40c8a2070b85eedbb794

Đơn vị thành viên