CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Vincom Hạ Long

Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long

Cấp và ép cọc 400x400mm, khối lượng 18.000md

Tải trọng: 260 Tấn

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

Đơn vị thành viên