CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Vinfast Cát Hải - Hải Phòng

Dự án Vinfast - Cát Hải, Hải Phòng

Thi công ép cọc D400-D500

Khối lượng 5 vạn md

IMG_5650IMG_5651IMG_5652IMG_5653IMG_5654

Đơn vị thành viên