CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

VINSMART HÒA LẠC

Công việc: Cung cấp và ép cọc DUL PHC D400A

Địa điểm: Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Khối lượng: 27.000md

8185120f33e7cab993f6a2b5609983717a2f2360b8271833e47a1c24456be3269a5434dfcd8194ce (1)e3269a5434dfcd8194ceeb3b7da95c41a51ffc50ecaa06253ab5c3eb9aa4ee46ec0ed39e2ac0738f1c6c294aeaec13b24afd91d1ae568fbe76e02faf490f7c592ea0d7fe8eb18040df8221cbd99580da

Đơn vị thành viên