CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc PHC D300A

Khối lượng: 5000md

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

38f32901be8343dd1a92a8ae8afb3a7ac7249e6bz1957594625722_3c4fde54fc205cb9d6b26cc5ac3c3010

Đơn vị thành viên