CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

Xây dựng trụ sở quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Công việc: Cung cấp và ép cọc bê tông cốt thép DUL PHC D400A

Địa điểm: Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Khối lượng: 12.500md

7963e37a4386a5d8fc97f62a9a2e3ad2dc8c85c3fe62911131edd7b38efc2d86f8f7580bbe55e71a6ed6aa720b8eedd0b49f08dbf270538cb5d2ec9d67c25f820858ee06b74974d118d1b82d5e73073c568fd19b71679739ce766649d14e71b297eccea3

Đơn vị thành viên