CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

  • Email: thanglongts@gmail.com

XÂY DỰNG TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

Công việc: Cung cấp và thi công ép cọc ly tâm DUL D500A
Địa điểm: Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Khối lượng: 8.500 md

e0efb98fcdcc2b9272dde5d92df06b848ddad49553fbe4faebad0df354bc9873f0b8abe54dbb14f425136de7adb14bef12a0

Đơn vị thành viên